در این اثر  گره کوچک و گره بزرگ به معنای اولیا در جامعه نقش دارند گره بزرگ حالت پدر گونه و معیشت و گره کوچک حالت مادر تربیت و … دارد تمام فرم های گره ها و خطوط حاصل از این موضوع با گفته ها و اشعار و نصایح بزرگان تحریر شده و از خطوط گرافیکی استفاده شده است. سطح تابلو هم عبارت جهان با عشق زنده است پوشانده شده است نقاشیخط همان نقاشی است که با قلم مخصوص نقاشی می شود

نام هنرمندعزیز گل کار
اندازهcm150X150
تکنیکاکریلیک
تاریخ خلق اثر1398

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *